EN

Veletrhy a akce

Chcete se s námi potkat osobně? Navštivte nás přímo na stánku jednoho z kariérních veletrhů a ptejte se na vše, co vás zajímá. Rádi vám představíme, jak se zapojit už během studia.

Veletrh Kariéra plus – VŠB TUO

Největší veletrh pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji organizuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve svém kampusu. Veletrhu se každoročně účastní více než 100 firem a 5000 návštěvníků. Firmy nabízí vysokoškolákům zaměstnání, stáže, trainee programy, brigády i spolupráci na diplomové práci. Akce je vhodná jak pro studenty, tak širokou veřejnost.

Veletrh Den firem – VUT Brno

Kariérní veletrh Den firem je akce pořádaná Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Účastníci, nejčastěji z řad vysokoškoláků, mají možnost během jednoho dne získat informace o firmách, stážích, volných pozicích i výhodách, které společnosti nabízí. Akce je vhodná jak pro studenty, tak širokou veřejnost.

Veletrh Business Days – UTB Zlín

Veletrh pracovních příležitostí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, je pořádán Job Centrem UTB pod záštitou Fakulty technologické, ve spolupráci se Studentskou unií UTB. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Na Business days každoročně vystavují desítky firem.

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji

Burzy práce jsou kariérní veletrhy pořádané ve všech okresních městech Olomouckého kraje. Firmy zde mají příležitost představit se veřejnosti a nabídnout formy možné spolupráce. Akce je určena zejména zájemcům o práci, žákům posledních ročníků ZŠ a jejich rodičům, studentům SŠ a VŠ. Účast na Burze práce vnímáme současně jako možnost podpořit střední technické školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, a které se veletrhu také účastní.

Exkurze

Exkurze jsou určeny pro základní, střední i vysoké školy se zájmem o letecký průmysl. Studenti se v rámci exkurze seznámí se společností Honeywell, jejím portfoliem výrobků i možnostmi spolupráce během studia. Ve výrobě je následně čeká komentovaná prohlídka s průvodci.

Přijďte se podívat, jak se dělá špičková strojařina, a jak dnes vypadá moderní a bezpečný podnik!

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: stanislav.svec@honeywell.com

Prezentace na školách

Prezentace na školách probíhají zvláště na základních a středních školách. Naší snahou je podpořit polytechnické vzdělávání a partnerské technické školy. Studenti základních škol jsou během prezentace seznámeni s firmou a jejími výrobky, a zvláště smyslem technického vzdělání. Studenty středních škol seznamujeme navíc s možnostmi během studia tzn. s odbornými praxemi či stipendijním programem.

Workshopy

Interaktivní semináře jsou zaměřeny na seznámení se s leteckým průmyslem, speciálními materiály či technologiemi.

Workshopy jsou vhodné pro studenty středních a vysokých škol.

Honeywell v médiích

Sledujte nás

Nastavení cookies