EN

Odpovědní formulář

Registrace pro Absolventy VŠ a univerzit

Osobní údaje

Univerzity / Fakulty

Chci být informován/a o:

(můžete zvolit až čtyři možnosti)

V Honeywell mám zájem pracovat v oblastech: *

(můžete zvolit až 5 možností)

IT / technické znalosti

Ovládám tyto jazyky a vestavěné systémy:

(můžete zvolit až pět možností)

Dokážu pracovat s těmito mobilními platformami:

(můžete zvolit až tři možnosti)

Dokážu pracovat s těmito programy a nástroji:

(můžete zvolit až čtyři možnosti)

Znalost cizích jazyků

Chci dostávat informace o Honeywell v lokalitě:

(můžete zvolit až tři možnosti)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Honeywell, spol. s r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.