EN

Odpovědní formulář

IT Administrator až 180 Kč/hod

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Honeywell, spol. s r.o., IČO: 18627757, V parku 2326/18, Praha, Chodov, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje

Studium

Chci být informován/a o:

(můžete zvolit až čtyři možnosti)

V Honeywell mám zájem pracovat v oblastech: *

(můžete zvolit až 5 možností)

IT / technické znalosti

Ovládám tyto jazyky a vestavěné systémy:

(můžete zvolit až pět možností)

Dokážu pracovat s těmito mobilními platformami:

(můžete zvolit až tři možnosti)

Dokážu pracovat s těmito programy a nástroji:

(můžete zvolit až čtyři možnosti)

Znalost cizích jazyků

Chci dostávat informace o Honeywell v lokalitě:

(můžete zvolit až tři možnosti)

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.