EN

Spolupráce se školami

Výrobní závod Honeywell v Brně aktivně spolupracuje se školami a pomáhá studentům v jejich přípravě na vstup do pracovního života.

Naše spolupráce probíhá formou dlouhodobých a krátkodobých odborných praxí, exkurzí, prezentací na školách, účastí na studentských soutěžích aj.

 

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito školami:

  • Střední škola elektrotechnická a energetická, Sokolnice, Brno – Vídeňská
  • Střední průmyslová škola, Brno – Purkyňova
  • SOU tradičních řemesel a VOŠ, Brno – Střední
  • Střední škola polytechnická, Brno – Jílová

VUT Brno

Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Studentům nabízíme stáže a praxe v průběhu studia. Absolventům pak juniorní pracovní příležitosti s možností rozvoje. Pravidelně se také účastníme studentských pracovních veletrhů.

Honeywell v médiích

Sledujte nás