EN

Závěrečné práce

Podílejte se na reálných projektech ve spolupráci s odborníky z praxe!

Jak spolupracovat na diplomové práci?

Nabízíme možnost spolupráce na závěrečných pracích pro studenty bakalářských, magisterských a disertačních programů. Vedení prací probíhá po vzájemné dohodě mezi studentem a technickým konzultantem za Honeywell.

S jakými univerzitami spolupracujeme?

Naši dlouhodobí partneři jsou například Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, ČVUT nebo MENDELU.

Příklady aktuálních diplomových témat:

 • MEMS Reliability
 • Latency analysis for avionics systems
 • Návrh a realizace prediktivního řízení proudového motoru JetCat P80SE
 • Aplikace technik k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti soustav kosmických prostředků
 • Agilní editor modelů
 • Augmented Reality in Cockpit
 • Implementace in-zooming funkcionality do OPM editoru pro nástroj SCADE
 • Sémantický editor požadavků založený na zpracování přirozeného jazyka
 • Zvýrazňování částí modelů založené na sledování oka
 • GCC Cross Toolchain for ARM Processors
 • RTOS for Raspberry Pi
 • Contiguous Example of Model-Based Design for Aircraft Systems
 • Physics of Failure Mechanisms in New Electronic Components

Pokud si nevyberete z témat, které jsou v nabídce, kontaktujte nás s návrhem vlastního tématu. Zkusíme vám najít vedoucího mezi našimi odborníky.

Kontakt: Martina Hanušová

 

Honeywell v médiích

Sledujte nás