EN

Spolupráce se školami

Ve spolupráci s univerzitami z celého světa každoročně připravujeme program s názvem "Honeywell Initiative for Science & Engineering". Hlavním cílem programu je povzbudit vysokoškolské studenty, aby si zvolili profesní uplatnění ve vědě. K tomu slouží cyklus přednášek na téma důležitosti praktického inženýrství a jeho vlivu na výzkum a vývoj, vývoj nových produktů a vytváření hodnot, které přednáší pracovníci výzkumu společnosti Honeywell a nositelé Nobelovy ceny.

Spolupracujeme a podporujeme také střední školy a jejich studentské projekty.

VUT Brno

vut-logo

Masarykova Univerzita

mu-logo

Mendelova Univerzita

mendelova-uni-logo

 

Výuka na VŠ

Na výuce na vysokých školách úzce spolupracujeme především s vysokými školami v Brně (Vysoké učení technické a Masarykova univerzita), ale také s univerzitami na Slovensku (Žilina, Košice). Naši inženýři přednášejí témata z oblasti leteckých systémů; automatických testovacích a verifikačních nástrojů; oblasti IoT, technické mechaniky; termomechaniky, automobilového a dopravního inženýrství.

Honeywell v médiích

Sledujte nás