Vytváříme svět bezpečnější, jistější, pohodlnější, inovativnější a produktivnější.

Registrace pro Studenty SŠ a VŠ

Osobní údaje
Univerzity / Fakulty

Chci být informován/a o:

 
 
 
 

V Honeywell mám zájem pracovat v oblastech: *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT / technické znalosti

Ovládám tyto jazyky a vestavěné systémy:

 
 
 
 
 
 

Dokážu pracovat s těmito mobilními platformami:

 
 
 

Dokážu pracovat s těmito programy a nástroji:

 
 
 
 
Znalost cizích jazyků

Chci dostávat informace o Honeywell v lokalitě:

 
 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Honeywell, spol. s r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.

EN

Pracovní oblasti ve společnosti Honeywell

Udělejte si lepší představu o pracovních pozicích v jednotlivých oblastech uplatnění.

Electronics Engineering

Pozice, kde jsou nelineární a aktivní elektrické komponenty (elektronky a polovodičové součástky) využívány pro návrh elektronických obvodů a zařízení

Mechanical Engineering

Pozice v oblasti strojírenství, kde uplatníte principy inženýrství, fyziky a materiálové vědy pro analýzu, návrh, výrobu a údržbu mechanických systémů. Zahrnuje výrobu a využití tepla a mechanické energie pro konstrukci, výrobu a provoz strojů a nástrojů

Software Engineering

Návrh, vývoj a údržba softwaru a aplikací

Finance

Řízení finančních zdrojů, účetnictví, investiční rozhodování, controlling a audit

Lidské zdroje

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Logistika

Organizace a optimalizace zásobování, skladové hospodářství, expedice a přijímání zásilek

Marketing a obchod

Realizace marketingových kampaní, řízení propagačních kampaní a dodavatelů, tvorba marketingových a propagačních materiálů, navazování partnerství s firmami, komunikace s firemní sférou

Health, Safety and Enviroment

Bezpečnost práce, ochranné pracovní pomůcky, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Výroba

Řízení výroby, principů štíhlé výroby, metod na zlepšování procesů, koordinování a kontrola

Strojírenské technologie

Pozice produktových, procesních, materiálových a projektových inženýrů, technologů a specialistů

Konstrukce

Pozice design inženýrů, konstruktérů, projektových inženýrů v oblasti simulací a konstrukci přípravků