Vytváříme svět bezpečnější, jistější, pohodlnější, inovativnější a produktivnější.

Programy pro studenty 

Pro vysokoškoláky:

Společnost Honeywell aktivně vyhledává a rozvíjí špičkové talenty mezi studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Klademe důraz na kontinuální vzdělávání a poskytujeme mnoho příležitostí pro rozvoj schopností a zkušeností. 

Úzce spolupracujeme s českými prestižními vysokými školami, mezi něž patří České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě. S jejich studenty se pravidelně setkáváme na veletrzích pracovních příležitostí a otevíráme velké množství pracovních pozic pro čerstvé absolventy. 

Mezi hlavní oblasti, které studentům a absolventům nabízíme ke zvyšování profesních kompetencí, patří:

 

Pro středoškoláky:

Myslíme také na studenty středních a středních odborných škol technicky zaměřených škol.

Honeywell Aerospace Olomouc středoškolákům nabízí tyto aktivity:

 

  • Více informací nalznete zde

Výrobní závod v Brně středoškolákům nabízí tyto aktivity:

 

  • Více informací nalznete zde

 

Pro pedagogy:

  • Exkurze
  • Open Day
  • Spolupráce při zpracování bakalářských a diplomých pracích
  • Honeywell Initiative for Science & Engineering

 

 

 

Kontakt:

 

University Relations

UR_CZ@honeywell.com